ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1) ระดับ ปริญญาตรี รอบเด็กดีมีที่เรียน 2565

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 11:20:01 เข้าชม : 285 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1) ระดับ ปริญญาตรี รอบเด็กดีมีที่เรียน 2565

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 11:20:01   เข้าชม : 285 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1) ระดับ ปริญญาตรี รอบเด็กดีมีที่เรียน 2565

  รอบเด็กดีมีที่เรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564

  ประกาศ

  รายชื่อ

  รายชื่อ(เพิ่มเติม)

กลับ ...

ACADEMIC    RERU