ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 15:15:12 เข้าชม : 375 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 15:15:12   เข้าชม : 375 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU