ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบโควตาพิเศษเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 16:55:45 เข้าชม : 176 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบโควตาพิเศษเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 16:55:45   เข้าชม : 176 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU