ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 16:44:51 เข้าชม : 710 ครั้ง

ACADEMIC    RERU