ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 16:50:44 เข้าชม : 192 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 16:50:44   เข้าชม : 192 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU