ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 15:52:58 เข้าชม : 295 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 15:52:58   เข้าชม : 295 ครั้ง

   

   

   

   

   

   

กลับ ...

ACADEMIC    RERU