ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 16:02:39 เข้าชม : 158 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 16:02:39   เข้าชม : 158 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU