ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 16:11:14 เข้าชม : 234 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 16:11:14   เข้าชม : 234 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU