ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 16:13:34 เข้าชม : 283 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 16:13:34   เข้าชม : 283 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU