มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 11:42:39 เข้าชม : 634 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 11:42:39   เข้าชม : 634 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU