สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนางเนาวะพา อนารัตน์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักวิชาการและประมวลผล

วันที่ 5 เมษายน 2565 13:09:55 เข้าชม : 111 ครั้ง

สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนางเนาวะพา อนารัตน์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักวิชาการและประมวลผล

วันที่ 5 เมษายน 2565 13:09:55   เข้าชม : 111 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU