ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ระดับอุดมศึกษา เวลา 08.00-17.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 09:47:17 เข้าชม : 145 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ระดับอุดมศึกษา เวลา 08.00-17.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 09:47:17   เข้าชม : 145 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU