ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ลำดับสำรองครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 09:40:05 เข้าชม : 295 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ลำดับสำรองครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 09:40:05   เข้าชม : 295 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU