ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 16:52:02 เข้าชม : 469 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 16:52:02   เข้าชม : 469 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU