ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 09:46:22 เข้าชม : 201 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 09:46:22   เข้าชม : 201 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU