ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 16:24:17 เข้าชม : 237 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 16:24:17   เข้าชม : 237 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU