มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 10:56:45 เข้าชม : 567 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 10:56:45   เข้าชม : 567 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU