รวมภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 13:07:28 เข้าชม : 411 ครั้ง

รวมภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 13:07:28   เข้าชม : 411 ครั้ง

กลับ ...