มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอเชิญร่วมงาน "RERU เปิดโลกวิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565" วันที่ 17 สิงหาคม 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 16:53:43 เข้าชม : 803 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอเชิญร่วมงาน "RERU เปิดโลกวิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565" วันที่ 17 สิงหาคม 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 16:53:43   เข้าชม : 803 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU