๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 16:26:34 เข้าชม : 306 ครั้ง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 16:26:34   เข้าชม : 306 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU