บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง ได้ที่สำนักวิชาการและประมวลผล ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 – 29 ธันวาคม 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 10:11:37 เข้าชม : 827 ครั้ง

บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง ได้ที่สำนักวิชาการและประมวลผล ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 – 29 ธันวาคม 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 10:11:37   เข้าชม : 827 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU