มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริยญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2565 เดิมวันที่ 7 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลงเป็น 9 ก.ย. 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 08:58:27 เข้าชม : 589 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริยญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2565 เดิมวันที่ 7 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลงเป็น 9 ก.ย. 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 08:58:27   เข้าชม : 589 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU