ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง สาขาวิชาที่เปิดสอนและรายชื่อ รหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 16:07:23 เข้าชม : 1280 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง สาขาวิชาที่เปิดสอนและรายชื่อ รหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 16:07:23   เข้าชม : 1280 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU