มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ 15 กันยายน 2565 16:56:57 เข้าชม : 716 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ 15 กันยายน 2565 16:56:57   เข้าชม : 716 ครั้ง

กลับ ...