มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ 15 กันยายน 2565 16:59:48 เข้าชม : 189 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ 15 กันยายน 2565 16:59:48   เข้าชม : 189 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU