สำนักวิชาการและประมวลผล งดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ระหว่าง วันที่ 18 – 23 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 16 กันยายน 2565 15:39:16 เข้าชม : 227 ครั้ง

สำนักวิชาการและประมวลผล งดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ระหว่าง วันที่ 18 – 23 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 16 กันยายน 2565 15:39:16   เข้าชม : 227 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU