เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 10:54:32 เข้าชม : 708 ครั้ง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 10:54:32   เข้าชม : 708 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU