ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ(เรียนดี) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 09:46:41 เข้าชม : 886 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ(เรียนดี) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 09:46:41   เข้าชม : 886 ครั้ง

กลับ ...