ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 15:35:11 เข้าชม : 477 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 15:35:11   เข้าชม : 477 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU