ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 14:43:40 เข้าชม : 1031 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 14:43:40   เข้าชม : 1031 ครั้ง

กลับ ...