ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 15:55:36 เข้าชม : 383 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 15:55:36   เข้าชม : 383 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU