สำนักวิชาการและประมวลผลมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 2 ปีการศึกษา 2563 และ 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 10:51:00 เข้าชม : 498 ครั้ง

สำนักวิชาการและประมวลผลมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 2 ปีการศึกษา 2563 และ 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 10:51:00   เข้าชม : 498 ครั้ง

     

กลับ ...