ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 17:25:55 เข้าชม : 3274 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 17:25:55   เข้าชม : 3274 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU