ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ(ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 16:32:44 เข้าชม : 3156 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ(ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 16:32:44   เข้าชม : 3156 ครั้ง

กลับ ...