รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 11:16:26 เข้าชม : 2951 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 11:16:26   เข้าชม : 2951 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU