รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง 1 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มกราคม 2566 11:35:49 เข้าชม : 1711 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง 1 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มกราคม 2566 11:35:49   เข้าชม : 1711 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU