มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 15:26:12 เข้าชม : 760 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 15:26:12   เข้าชม : 760 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU