ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 10:32:52 เข้าชม : 863 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 10:32:52   เข้าชม : 863 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU