ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 11:37:58 เข้าชม : 498 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 11:37:58   เข้าชม : 498 ครั้ง

กลับ ...