ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 13:56:36 เข้าชม : 3102 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 13:56:36   เข้าชม : 3102 ครั้ง

กลับ ...