ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่2 ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 23 มีนาคม 2566 15:25:36 เข้าชม : 953 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่2 ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 23 มีนาคม 2566 15:25:36   เข้าชม : 953 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU