ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566 15:49:50 เข้าชม : 1266 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566 15:49:50   เข้าชม : 1266 ครั้ง

กลับ ...