ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2565 และระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 09:28:07 เข้าชม : 414 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2565 และระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 09:28:07   เข้าชม : 414 ครั้ง

กลับ ...