ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 22 เดือน เมษายน 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 20 เมษายน 2566 11:12:28 เข้าชม : 479 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 22 เดือน เมษายน 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 20 เมษายน 2566 11:12:28   เข้าชม : 479 ครั้ง

กลับ ...