ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 เมษายน 2566 09:42:22 เข้าชม : 296 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 เมษายน 2566 09:42:22   เข้าชม : 296 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU