ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 22 เดือน เมษายน 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 23 เมษายน 2566 15:01:19 เข้าชม : 3794 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 22 เดือน เมษายน 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 23 เมษายน 2566 15:01:19   เข้าชม : 3794 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU