ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 13:48:23 เข้าชม : 437 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 13:48:23   เข้าชม : 437 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU