ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 15:32:30 เข้าชม : 620 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 15:32:30   เข้าชม : 620 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU