ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 11:54:50 เข้าชม : 657 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 11:54:50   เข้าชม : 657 ครั้ง

กลับ ...