ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 10:26:50 เข้าชม : 638 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 10:26:50   เข้าชม : 638 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU